IEP-eindtoets groep 8

Dinsdagochtend 17 en woensdagochtend 18 april hebben de leerlingen van groep 8 de IEP-eindtoets gemaakt. Deze toets meet de taal- en rekenvaardigheid van de kinderen. De eindtoets geeft als resultaat een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Echter hebben de leerlingen al een schooladvies ontvangen van de leerkracht, welke leidend is bij de toelating voor het voortgezet onderwijs. De uitslag van de eindtoets is naast het schooladvies van de leerkracht, een tweede, objectief gegeven dat dit schooladvies moet bevestigen.

Onze kanjers van groep 8 hebben twee dagen hard gewerkt aan deze toets. Ze hebben goed hun best gedaan en daarbij vonden ze het ook een fijne toets. Toppers!