Onderwijs & Methodes

Op OBS de Drift werken we met onderstaande methoden:

Domein

Thema

Methode

Taal

Taal

STAAL

Spelling

STAAL

Aanvankelijk lezen

Veilig leren lezen

Technisch lezen

Lekker lezen

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Woordenschat

Nieuwsbegrip XL

Schrijven

Pennenstreken

Rekenen

Rekenen/Wiskunde

Pluspunt
(nieuwste versie)

Met sprongen vooruit

Beredenerend aanbod

Geïntegreerde kleuteruitgave

Schatkist

Zaakvakken

Aardrijkskunde

Wijzer door de wereld

Geschiedenis

Wijzer door de tijd

Natuur en techniek

Wijzer door de natuur en techniek
(nieuwste versie)

Verkeer

Let’s go!

Geïntegreerde uitgave Wereldoriëntatie

Wijzer

Vreemde talen

Engels

Join in

Expressie

Muziek

Moet je doen

Drama

Moet je doen

Tekenen

Moet je doen

Handvaardigheid

Moet je doen

Dans

Moet je doen

Gedrag

Sociaal- emotioneel

Goed gedaan

Studievaardigheden

Studievaardigheden

Blits
(groep 7 en 8)

Burgerschapskunde

Actief Burgerschap en Sociale Integratie

Kijk, in mijn wijk