Jaarverslagen

Op deze pagina vindt u het laatste jaarverslag van obs De Drift. In dit jaarverslag verantwoorden wij de ontwikkelingen die we in gang hebben gezet n.a.v. het schooljaarplan. Dit schooljaarplan maakt onderdeel uit van de kwaliteitscyclus binnen onze schoolplantontwikkeling.