Protocollen

Hieronder staan de voor u belangrijke protocollen van OBS de Drift:

Veiligheidsbeleid obs De Drift

Anti-pestbeleid obs De Drift

Rapportage Veiligheidsmonitor 2015-2016

Richtlijn instructie op De Drift

Richtlijn Zelfstandig werken

Richtlijn Verlengen of Verkorten

Richtlijn Schoolse en Buitenschoolse Activiteiten

Richtlijn Overgang van groep 2 naar groep 3

Richtlijn Promotievoering

Richtlijn Ouderbetrokkenheid

Richtlijn Mobiele Telefoon Gebruik

Richtlijn Kerndoelen

Richtlijn Huiswerk

Richtlijn Coöperatief leren

Richtlijn Gescheiden Ouders

Richtlijn Afscheid groep 8