Oud Papier

Schema ophalen oud papier 2016-2017

Eenmaal per ± 6 weken wordt er oud papier gehaald. In een schooljaar wordt er ongeveer 9 keer oud papier ingezameld.
De organisatie hiervan is in handen van de oudervereniging. De opbrengst van de inzameling van oud papier komt in de kas van de oudervereniging en vormt het grootste deel van de
inkomsten binnen de begroting. Er worden jaarlijks activiteiten mee gefinancierd die ten goede komen aan alle leerlingen, zoals schoolreizen, sinterklaas, de kerstviering e.d.

We gaan er van uit dat ook dit jaar de ouders weer bereid zijn te helpen met het ophalen van het oud papier. We hebben een schema gemaakt van groepjes huizen met daarbij een aantal namen van ouders. Bij de indeling van alle ouders zijn groepjes gevormd van minimaal 3 personen. De totale tijdsinvestering is dan ongeveer 3 keer één uur.

LET OP: De routes zijn gelijk gebleven ten opzichte van schooljaar 2015-2016. De routes binnen de bebouwde kom van Grolloo en Schoonloo zijn bezet met 3 of 4 ouders. Buiten de bebouwde kom zijn de routes ruimer bemenst. Dit om de belasting over de ouders evenredig te houden.
Het schema met de indeling ontvangt u per email. De ouders worden verzocht zelf onderling per groep afspraken te maken, zodat steeds een van deze mensen ervoor zorgt, dat het papier in het weekend dat de containers op de parkeerplaats achter het Markehuis in Grolloo en op het terrein van beeldenboerderij Tooms in Schoonloo zullen staan, in de containers komt (op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur). Dit kan per auto, kar, kruiwagen, enz. Daar het steeds een beperkt aantal huizen betreft, is het vast voor iedereen mogelijk het papier bij een van de containers te krijgen. Een aantal ouders wordt ingezet voor begeleiding bij de containers en het aanbrengen van de afsluitende netten te zorgen, de zogeheten containerdienst.

Iedereen die papier in de container deponeert, wordt verzocht:
 erop te letten, dat er geen vuilnis in de container komt;
 het papier in de container goed te stapelen, zodat deze niet halverwege de morgen al vol lijkt te zijn;
 lege dozen s.v.p. kapot te scheuren en plat te maken;
 hun kinderen erop te wijzen, dat de container geen speelplaats is!

Op de hierna vermelde zaterdagen wordt dit jaar oud papier gehaald:

  • 28 januari 2017
  • 4 maart 2017
  • 8 april 2017
  • 13 mei 2017
  • 17 juni 2017
  • 15 juli 2017
  • 16 september 2017
  • 4 november 2017
  • 16 december 2017
  • 27 januari 2018