OBS De Drift

Wanneer je De Drift binnenloopt, voel je dat de school een prettige omgeving is. Er heerst rust en orde, maar tegelijkertijd zie je ook veel kinderen op verschillende plekken in de school druk aan het werk. Een ieder heeft de mogelijkheid om zich op zijn eigen niveau te ontwikkelen. Leerkrachten hebben aandacht voor de verschillen tussen leerlingen en spelen hier goed op in. Kinderen worden uitgedaagd om samen te werken in kleine groepjes. Hierdoor leren ze omgaan met verschillen. Iedereen is verschillend, iedereen is uniek! Er heerst een sfeer van openheid. Leerlingen gaan plezierig met elkaar om en worden gestimuleerd om positief open en eerlijk tegen elkaar te zijn. We zijn op school regelmatig met elkaar in gesprek over hoe wij met elkaar om willen gaan. Iedereen hoort erbij! Je bent samen een groep, wij zijn samen één school en daar zijn we trots op! Met elkaar doen we er alles aan om de school een veilige plek te laten zijn voor iedereen. Iedereen heeft het gevoel erbij te horen en te kunnen zijn wie hij is. De school is een plek waar kinderen graag komen, maar ook een plek waar ouders zich welkom voelen. Ouders zijn voor de school belangrijke partners. Onderwijs maak je samen.


“It takes a village to raise a child!”

Leerkrachten lopen zo nu en dan eens bij elkaar binnen, de deuren staan regelmatig open. We worden sterker door actief samen te werken door de hele school heen. Samenwerking tussen leerlingen, maar ook tussen leerkrachten en samenwerking met ouders, maakt mogelijk dat wij veel van elkaar leren. Kinderen vanuit de onderbouwvleugel zijn daarom ook regelmatig te vinden in de gemeenschappelijke ruimte van de bovenbouw, maar ook andersom zijn de kinderen vanuit de bovenbouw regelmatig is de onderbouw te vinden om kinderen te ondersteunen. Ouders zijn niet meer weg te denken uit de school en dit is voor de leerlingen de normaalste zaak van de wereld. Naast samenwerking binnen de school en de omgeving, versterken wij ons ook door actiever samen te gaan werken met scholen uit de omgeving. Leerkrachten leren van elkaar door eens bij elkaar te kijken op school, en ontwikkeling van het onderwijs wordt gezamenlijk opgepakt. De kinderen voelen zich verantwoordelijk voor de school en de materialen waarmee ze werken, maar daarnaast maken wij ze ook verantwoordelijk voor het eigen onderwijsleerproces. De leerlingen worden actief meegenomen in hun eigen ontwikkeling en krijgen de ruimte en verantwoordelijkheid om de eigen onderwijstijd voor een klein deel in te richten.
Kinderen die onze school verlaten hebben het gevoel gehad dat ze zich op hun eigen niveau hebben kunnen ontwikkelen. Ze hebben geleerd dat ze ergens bij horen en dat ze er toe doen! Ze weten dat ze uniek zijn!
Wij staan voor de volgende slogan:

Samen spelen, samen leren;
een basis, veilig, ster
k!

Nieuwsgierig geworden? Bel voor het maken van een kennismakingsafspraak en/of rondleiding met Dorien de Vries-Veldkamp, directeur van obs De Drift. 0592-501480 of 06-20954588