Het team

Het team van OBS De Drift bestaat uit:

Onderwijzend personeel

Janet de Reus

Groep 1-2

Jolanda Wolters

Groep 5-6

Inge Woortman-Drenth

Groep 3-4, vertrouwenspersoon

Agnes Bos

Groep 5-6

Jorien Burggraaf

Groep 7-8

Geke Jagt

Groep 1-2 & 7-8

Angela Profijt

Vakleerkracht gym

Anja Oorebeek

GVO-docent

Annelies Hofman

HVO-docent

Onderwijsondersteunend personeel

Dorien de Vries-Veldkamp

Directeur

Anita van Dijk-Speelman

Intern Begeleider

Annemiek Opten

Administratie

Christine Walinga

Onderwijsassistent

Ina Postema

Vrijwilliger

Klaas Lindeboom

Conciërge