School

Openbare basisschool de Drift

De naam van onze school is ontleend aan de landbouw. Grolloo is van oudsher een agrarisch dorp; vrijwel iedereen was boer. De es lag met zijn landbouwgronden rondom het dorp. De graslanden waren verderaf gelegen langs de stroompjes, daartussen lagen de uitgestrekte heidevelden voor de schapen. De zogenaamde “drift” was een weg waarlangs men de schapen dreef om het heideveld te kunnen bereiken. Daar waar in het begin van de 20e eeuw de schapen werden gedreven wordt nu het jonge kind gedreven zich te vormen en te begeleiden op de weg naar het voortgezet onderwijs. 

De herder met zijn schapen die op het schoolplein staat

De naam “De Drift” is bedacht door dhr. Sikko Luinge, oud-inwoner van Grolloo. Aan de Amerweg 16 is hij op 29 augustus 1997 op 80-jarige leeftijd plotseling overleden. 

Het beeldmerk van de school, de herder met zijn schapen, staat als kunstwerk op het schoolplein en is vervaardigd door beeldhouwer dhr. Homme Veenema uit Emmen. Dhr. Henk Lanting, inwoner van Grolloo, musicus, tekenaar en troubadour, heeft het logo van “De Drift” getekend.