Leden OV

Mogen wij ons aan u voorstellen?

De Oudervereniging (OV) is een groep van 11 enthousiaste ouders van kinderen van De Drift. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het schoolreisje, het schoolfeest en nog veel meer. Deze vereniging is geen overlegorgaan, maar ondersteunt de school bij activiteiten en organiseert allerlei dingen voor leerlingen en ouders.

Daarnaast heeft de OV een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen ook, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR.

De OV is een grote steun voor de leerlingen en de leerkrachten. Uiteraard brengen de diverse activiteiten kosten met zich mee. De OV genereert inkomsten uit de ouderbijdrage en de opbrengst van het verzamelde oud papier. Daarnaast ook uit een aantal jaarlijks terugkerende acties zoals de bazar.

Het totale financiële overzicht inclusief de begroting voor het volgende schooljaar wordt ieder jaar aan de orde gesteld op de zakelijke ouderavond. Er heeft dan een controle van de financiële administratie plaatsgevonden door een uit twee ouders bestaande kascommissie.

Wij vergaderen meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn voor het gehele schooljaar vastgelegd (zie kalender Social Schools). Zo kan iedereen hiermee rekening houden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OV of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? De OV wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten, neem daarom gerust contact op.

Werkgroepen

De OV en het team organiseren vele activiteiten door middel van werkgroepen. De werkgroepen bestaan uit actieve ouders, die onder leiding van 1 of 2 leden van de OV of teamleden samen een activiteit tot stand brengen. De ouders worden betrokken bij de voorbereidingen, zodat zij actief mee kunnen denken over de invulling c.q. uitvoering van een activiteit. Op deze wijze wordt de betrokkenheid van ouders bij de activiteiten op school vergroot. De ouders kunnen zich aan het begin van het schooljaar aanmelden middels een werkgroepen-formulier die u via de school ontvangt. Mocht u zich niet hebben aangemeld, maar wilt u toch wel graag een handje helpen, geef dit dan even door aan één van de ouderverenigingsleden. Uw hulp is van harte welkom, gebruik hiervoor het aanmeldingsformulier.

Het bestuur

De oudervereniging bestaat uit 10 leden. Het bestuur van de oudervereniging is als volgt samengesteld:

  • Derkjan Schepers (voorzitter)
  • Marieke Schamper (secretaris) 
  • Paul Moonen (penningmeester)
  • Berend poots (lid)
  • Freja Haandrikman (lid)
  • Gerwin Dekker (lid)
  • Jeanet Santes (lid)
  • Albert-Jan Zinger (lid)
  • Michel Lugas (lid)
  • Arjan Sijbring (lid)

Huishoudelijk Regelement Oudervereniging