Onderwijs & Methodes

Methodes

We werken op de Drift voor de meeste vakgebieden met zogenaamde methodes: een combinatie van leerboeken, werkboeken en software. Deze methodes geven de leerkracht en leerlingen de nodige houvast in het dagelijks onderwijs. Door het gebruik van deze materialen weten we als school zeker dat we voldoen aan alle wettelijke eisen (oa. de kerndoelen) en hebben onze leerkrachten meer tijd om het onderwijs nóg meer op maat te maken voor de leerlingen.

De methode is in principe leidend in de dagelijkse praktijk, maar leerkrachten wijken af van de methode als de behoefte van een leerling of groep hier om vraagt. We gebruiken op het moment onderstaande methodes:


Beredeneerd Aanbod

Schatkist voor kleuters

Uitgeverij Zwijsen


Aanvankelijk lezen

Veilig leren lezen, 2e maan-versie

Uitgeverij Zwijsen


Rekenen

Pluspunt, versie 3

Uitgeverij Malmberg


Taal en Spelling

STAAL, versie 1

Uitgeverij Malmberg

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip

Een product van CED-groep


Aardrijkskunde

Wijzer door de Wereld

Uitgeverij Noordhoff


Geschiedenis

Wijzer! Geschiedenis

Uitgeverij Noordhoff


Natuur & Techniek

Wijzer door natuur en techniek

Uitgeverij Noordhoff


Verkeer

Let’s go!

Uitgeverij Malmberg


Engels

Join in!

Uitgeverij Malmberg


Sociaal Emotioneel

Goed gedaan!

Uitgeverij Malmberg


Studievaardigheden

Blits

Uitgeverij Delubas


Expressieve vakken

Moet je doen

Uitgeverij Thieme Meulenhoff