Onderwijs & Methodes

Methodes

We werken op de Drift voor de meeste vakgebieden met zogenaamde methodes: een combinatie van leerboeken, werkboeken en software. Deze methodes geven de leerkracht en leerlingen de nodige houvast in het dagelijks onderwijs. Door het gebruik van deze materialen weten we als school zeker dat we voldoen aan alle wettelijke eisen (oa. de kerndoelen) en hebben onze leerkrachten meer tijd om het onderwijs nóg meer op maat te maken voor de leerlingen.

De methode is in principe leidend in de dagelijkse praktijk, maar leerkrachten wijken af van de methode als de behoefte van een leerling of groep hier om vraagt. We gebruiken op het moment onderstaande methodes:


Beredeneerd Aanbod

Kleuterplein

Uitgeverij Malmberg


Aanvankelijk lezen

Actief Leren Lezen

Uitgeverij Kluitman


Rekenen

Pluspunt, versie 4

Uitgeverij Malmberg


Taal en Spelling

STAAL, versie 1

Uitgeverij Malmberg


Begrijpend lezen

Leeslink

Uitgeverij Malmberg


Wereldoriëntatie

Blink Wereld geïntegreerd

Uitgeverij Blink


Verkeer

Let’s go!

Uitgeverij Malmberg


Engels

Join in!

Uitgeverij Malmberg


Sociaal Emotioneel

Kwink

Uitgeverij Kwintessens


Studievaardigheden

Blits, versie 2

Uitgeverij Delubas