Aanmelden & Inschrijven

Aanmelden

Wat fijn, dat u uw kind wilt aanmelden op obs De Drift. Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld. Als uw kind in de loop van het schooljaar 4 jaar wordt, dan vinden wij het prettig dat u in ieder geval 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact opneemt. De directeur maakt graag met u een afspraak voor een informatief gesprek en geeft u meer informatie over het onderwijs en een rondleiding door de school. Bent u nog niet uit de schoolkeuze? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met de directeur voor meer informatie, een kennismakingsafspraak en/of een rondleiding.

Procedure
Via de gemeente krijgt u tijdig bericht over welke scholen er in uw nabije omgeving zijn. U kunt aangeven in welke scholen u geïnteresseerd bent. U kunt uw interesse via de website van de gemeente Aa en Hunze kenbaar maken via een aanmeldformulier. Let op: U geeft hier uw interesse aan, het betreft nog geen aanmelding bij de school van uw keuze.

U kunt uw kind al aanmelden op de basisschool vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt. Bij aanmelding heeft de school in ieder geval de volgende informatie nodig:

  • Achternaam, voornaam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Onderwijsnummer (ook wel Burgerservicenummer)
  • Heeft uw kind extra ondersteuning nodig?

Inschrijving 

Het inschrijfformulier ontvangt u van de directeur tijdens het kennismakingsgesprek en de rondleiding. Uw zoon/dochter is ook van harte welkom tijdens dit gesprek. Misschien wil hij/zij zelfs meespelen met de kinderen van groep 1?

Als blijkt, dat uw kind niet toegelaten kan worden op onze school, dan onderbouwt de directeur dit besluit a.d.h.v. het schoolondersteuningsplan, de mogelijke observaties en onderzoeken die zijn afgenomen. Samen met u wordt gekeken naar een andere school passende bij de zorgvraag en onderwijsbehoefte van uw kind.